pria.ee - PRIA Avaleht

Provided by Alexa ranking, pria.ee has ranked N/A in N/A and 4752088th on the world. It is hoted in N/A with IP address 217.146.69.2. The home page has 6 external link.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

Top keyword related from Search Engine of pria.ee

Traffic Ranks of pria.ee
Owner: N/A
RANK: 4752088
Country code: N/A
Country name: N/A
Rank on country: N/A
Host: pria.ee
Ip: 217.146.69.2
Ref link: Regio:www.regio.ee/
Postimees:www.postimees.ee/
Pikk:www.pikk.ee/
NETI:www.neti.ee/
MES:www.mes.ee/
Ministry of Agriculture:www.agri.ee/
Extension: ee